Mijn naam is Mieke Drijfhout van Hooff - van Bakel ,1954. In de eerste jaren dat ik met klei in aanmerking kwam lag het accent grotendeels op het draaien van gebruikskeramiek. Zoekende naar een nieuwe vorm verviel de functionele waarde. Hierdoor ontstonden de huidige keramische objecten. Vanaf 1980 heb ik in culturele centra verschillende cursussen gevolgd en uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een opleiding aan de academie van de schone kunsten in Arendonk die succesvol is afgerond. 

In 1996 kwam ik in de gelegenhied om te gaan verhuizen naar een boerderijtje met een stukje grond. Dit was de aanleiding om me bezig te gaan houden met de zogenaamde primitieve stook: Pitfire, Raku en Naked-Raku. Pitfire heeft me altijd gefacineerd, omdat deze manier van stoken een zeer verrassend en onvoorspelbaar effect heeft op de objecten. De met hout en zaagsel gestookte objecten, soms ingepakt met grassen en/of bladeren, komen nadat het hout is verbrand altijd als een cadeautje uit de oven. Deze decoraties doen heel natuurlijk aan.

Hierna heb ik mij sterk toegelegd op de Raku-techniek. Vooral de stooktechniek Naked-Raku heeft voor mij de voorkeur. Doordat de klei onder de glazuur bij de Raku stook craqueleert en alleen de rook in de barstjes toelaat, onstaat er een naakte huid van klei. Dit is ook weer onvoorspelbaar en juist dit vind ik geweldig.

De laatste jaren probeer ik de verworven kennis over te dragen door middel van cursussen en workshops in mijn atelier. Hierbij ligt het accent op de primitieve stookmethodes.

Wil je graag meer informatie? Stuur dan even een e-mail naar info@ateliermenzel.nl of kijk op www.ateliermenzel.nl